Tüm Öğrenciler için Öğrenimi Kişiselleştirin!

Title-2

Title-3

Title-4

60 Günlük Ücretsiz Denemenizi Bugün Başlatın!

Renzulli Öğrenme Sistemi

Öğretmenlere, akademik performansı ve katılımı artırmak için farklılaştırılmış öğretimi kolayca uygulama imkânı veren Renzulli Öğrenme, etkileşimli bir çevrim içi programdır ve bu program öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sağlar.

Renzulli profili; öğrenci güçlü alanını, ilgi alanını, öğrenme ve ifade stillerini hızlıca belirler ve daha sonra her bir öğrenciyi binlerce kişiselleştirilmiş zenginleştirme aktivitesi ile eşleştirir. Renzulli Öğrenme, bizim devrimsel güç odaklı “Proje Tabanlı Öğrenme Sistemi”mizi destekleyen güçlü öğrenci sınıflandırmasını belirtmektedir.

Renzulli Öğrenme dünya üzerinde milyonlarca öğrenci tarafından kullanılmaktadır ve giderek artan katılımın daha yüksek başarılara öncülük edeceğini araştırmalar göstermektedir..

Araştırma, Renzulli Öğrenme sisteminin tüm öğrencilere fayda sağladığını göstermektedir.

  • Yetenekli ve becerikli öğrenciler
  • Başarısı yüksek öğrenciler
  • Risk altındaki öğrenciler
  • Özel ihtiyaçları olan öğrenciler
  • İngilizce öğrenenler (ELL)

Renzulli Öğrenme, her öğrenci için “Küresel İş Birliği Modülü” yoluyla eleştirel düşünme, yaratıcı sorun çözümü, yaratıcılık, zaman yönetimi, iletişim, takım çalışması ve küresel yeterliği de içine alan 21. yüzyıl öğrenme becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Sistem, araştırmanın daha yüksek başarıya öncülük edeceğini belirtmesi ve giderek artan katılımı ile dünya üzerinde milyonlarca öğrenci tarafından kullanılmaktadır.

KENDİ ÜCRETSİZ DENEMENİZİ BUGÜN BAŞLATIN!

“Renzulli Öğrenme”nin profesyonel gelişimi, dünyada yaratıcılık ve yetenek gelişimine liderlik eden Dr. Joseph S. Rezulli ve Dr. Sally Reis tarafından yapılmıştır. Renzulli Öğrenme’nin eşsiz profesyonel gelişimi, okul liderlerinin çoğuna bugün var olmayan geleceğin mesleklerine öğrencileri hazırlamaları için rehberlik etmektedir. Dünya genelinde 35.000’den fazla öğretmen, Renzulli’nin pedagojisi (eğitim bilimi) ve uygulamalarıyla eğitilmektedir.

Yetenekli ve becerili öğrenciler tarafından karşılaşılan pek çok sosyal ve duygusal zorluk ancak onların özel ihtiyaçlarına destek olacak, belirli pedagoji, bilgi ve anlayışla çözülebilir. Renzulli Öğrenme ile SENG ortaklığını duyurmaktan mutluluk duyuyor ve inanıyoruz ki eğitimde  odaklandığımız zenginleştirme ve katılım alanlarında, öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmede ihtiyaç duydukları zorlukları da  destekleyecek. Biliyoruz ki Renzulli Öğrenme, etkili biçimde kullanılırsa düşük başarıyı tersine döndürmeye yardım edecek ve öğrencilerin okuldaki başarılarının artmasına  ve gelişimlerine  olanak sağlayacaktır.

Many social and emotional challenges faced by gifted and talented students can be resolved with support, specific pedagogy, and knowledge and understanding of their special needs. We are delighted to announce the SENG partnership with Renzulli Learning and believe that the engagement and enrichment that is our educational focus can provide the kinds of challenge and engagement that these students need to develop their interests and gifts. We know that Renzulli Learning, used effectively, will help to prevent and reverse underachievement and enable students to thrive and achieve in school.

Joseph S. Renzulli and Sally M. Reis